Healing (Reiki)

2010 utbildae jag mig till Reikki Master.

Nu till våren erbjuder jag healing.

Ta bort blokeringar, fylla på med energi och rena själ och aura.